Kureyş Suresi Fazileti

Kureyş Suresinin Okunuşu:


[Lî-îlâfi Kurayş. îlâfihim rihlete’ş-şitâi va’s-sayf. Fe’l-Ya’budû rab-be haza’l-beyt. Ellezî et’amehum min-cûin ve âmenehum min havf]


Kureyş Sûresinin Manası [anlamı]
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile.
Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için. Kış ve yaz seferlerinde "faydalandıkları andlaşmaların" kadrini bilmiş olmaları için. Bu Beyt "Kâbe"nin Rabbine kulluk etsinler. O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.
Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen'e ve yazın Şam'a göç etmeğe ülfet ettirdikleri için bu beytin Rabbine ibadet etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı

Kureyş Sûresinin Fazileti:


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

[Kim, Kureyş Suresini okursa, Cenab-ı Allah ona, Ka'be'yi tavaf edenlerin ve orada i'tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.]

İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:

[Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emin ve rahat olmak için Kureyş Suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa onbirer kez okumalıdır.]

Kureyş Suresi İle İlgili Yazılar


Nasr Suresinin FaziletiKureyş Suresi Fazileti

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder