Kureyş Suresi Tefsiri

 Mekke'de Nazil olmuştur, dört ayettir. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde "Cihadı terkeder, öküzün kuyruğuna yapılır, ziraata razı olursanız Allah üzerinize zilleti indirir. Yeniden dine dönünceye kadar da o zilleti kaldırmaz!" buyurarak statik bir toplum değil, dinamik bir toplum olmamızı istemektedir. Hareket etmeyen su kokar. Bütün yükü, değirmenin hareket etme-yen alt taşı çeker.Rabbimiz bu surede yaz ve kış durmadan ticaret kervanları düzen-leyen Kureyş kabilesinin, kendi içindeki ve ulu s lar ar asındaki uyumuna dikkat çekiyor. Mekke'de oturmalarının onlara yurt içinde ve yurt dışında kazandırdığı saygınlığı ve bu saygınlığın ticaretle desteklenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.


  1.  Kureyş'in kaynaşması için,
  2.  Kış ve yaz (iş) seyahatlerinde kaynaşmaları için,
  3.  Şu evin (Kabe'nin) Rabbine ibadet etsinler.
  4.  O (Rab) ki, onları açken doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.


Tarih içinde bu sureye inanan ve namazlarında devamlı okuyan müslü-manlar, Mekke'yi Merkez kabul ederek, oraya günde beş defa bağlılık-larım ifade ederek dünyanın her tarafına dağılmışlar. Yemenden, Çine Filipinlere, Güney Afrikadan Viyanaya kadar ticareti de ellerinde tut-muşlar. Bu surede belirtildiği gibi, iki gayeleri vardı. Aç insanları doyurmak, Ka'benin sahibine ibadet etmek ve O'na ibadete mani olan engelleri yıkmak. Allah nimetlerini verirken, kişilerin ağzına koymaz. Kişinin elini, ayaklarım, dişlerini, dilini ve diğer insanları vasıta kılar. Biz gönüllerin gıdası ibadetle, midelerin gıdası yiyecek maddelerinin, herkese enaz ihtiyacı kadar ulaşmasına sebeb olalım.

Bu sure bize, imansızlıkla açlığın tehlikesine dikkat çekmektedir. Onun için dinimiz, islam dininden olmayan muhtaçlara verilenin de sa-daka olduğunu bildirir. Bu sureyi okurken biz; yurt içi barışın ve uluslar arası saygınlığın bütün müslümanların emin beldeye dönmesi, dünya ticaretine hakim olması ve aralarında fakir insanın bırakılmaması ile mümkün olduğunu öğreniyoruz. Bu surede bahsedilen Kureyş kabilesidir. Sebebi .nüzul, ayeti tahsis etmediğine göre, şimdi kasdedilen Mekke'de oturanlar vede dünyanın her tarafından Kabeye yönelenlerdir.

Mekkede oturan ve dünyanın her tarafından Kabeye yönelenlere "Bu evin (Kabe'nin) Rabbine ibadet ediniz" emriyle Riyala, Krala, Dolara, Rubleye, Liraya ibadeti yasaklamış oluyor. Ve Kabe'nin Rabbine ibadet edenlerin hem kendi aralarında hem de dünya devletleri arasında saygınlık kazanacağını bu sure bize haber veriyor.


Kureyş Suresi İle İlgili Yazılar


Kureyş Suresi FaziletiHiç yorum yok :

Yorum Gönder